Podmínky účasti

PROGRAM A ZNAČKA BEZPEČNÉHO PROVOZU PRO HOSTY

Poslední průzkumy potvrzují, že rozhodování hostů a jejich chování na cestách se bude po zkušenostech s celosvětovou pandemií zásadně lišit od toho, co všeobecně platilo v minulých letech. Přístup ubytovacích zařízení k dodržování základních principů prevence virové kontaminace a rizika nákazy bude dalším faktorem při rozhodování o výběru hotelů či restaurací, stejně jako jiných kategorií ubytovacích i stravovacích služeb. Již od minulého roku evropští hoteliéři, včetně našich sousedů například v Polsku a Rakousku, vytvářeli standardy a s nimi propojené značky bezpečného provozu, které mají jednak zajistit co nejvyšší úroveň bezpečnosti hostů a jejich zaměstnanců, ale také slouží jako zajímavý marketingový nástroj. Organizátoři konferencí rovněž mezi svá kritéria hodnocení zařazují posouzení, jak daná ubytovací a kongresová zařízení přistupují k ochraně proti virové nákaze hostů. Je zřejmé, že tato otázka nebude pouze krátkodobým trendem, ale především s ohledem na stále větší citlivost hostů a jejich obavám z možné nákazy bude aktuální i v následujících letech.

AHR ČR reaguje na tyto trendy a snaží se rovněž pomoci hotelům a restauracím komunikovat bezpečnost jejich provozů. Přichází proto s programem a značkou bezpečí, kterou mohou všechna ubytovací a stravovací zařízení užívat zdarma. Naším cílem je věnovat zvýšenou pozornost této problematice a o zavedených opatřeních vhodnou formou informovat také hosty. Nechceme vytvářet novou certifikaci a zavádět složité kontroly dodržování standardů. Naše a nyní i vaše značka je založena na deklaraci zvýšené pozornosti, kterou hotel věnuje této problematice, a zároveň případné kontrole ze strany hosta, který má možnost se k dodržování základních principů bezpečnosti a jejich spokojenosti s chodem provozu kdykoliv vyjádřit. AHR ČR se pak případnými podněty bude zabývat ve spolupráci s konkrétním zařízením. Všechny vaše provozovny již nyní splňují podmínky hygieny a bezpečnosti, které jsou nařízeny Vládou ČR a stávající legislativou. Kromě těchto opatření je však v této době, více než kdy jindy, nezbytné vše komunikovat směrem k hostům.

Způsobů, jak ubezpečit vaše hosty o bezpečnosti pobytu je mnoho. AHR proto připravila třístupňový model, který můžete ve vašich provozovnách využít.

Úroveň 1

INFORMAČNÍ LETÁKY

K dispozici jsou informační letáky v tisku, které vyzývají vaše hosty k dodržování pravidel. Zajištění informovanosti hostů o těchto opatřeních je v tomto čase vaší povinností, která vyplývá z nařízení Ministerstva zdravotnictví. Letáky jsou připraveny dvojjazyčně a v různých formátech. K dispozici ke stažení jsou na webové stránce projektu Stay Safe v části Ke stažení.

Úroveň 2

PROGRAM STAY SAFE

AHR ČR doporučuje komunikovat hygienická a bezpečností opatření, která jsou v zařízeních uplatňována. Pro tyto účely je k dispozici jednotné logo programu Stay Safe, které můžete na svých online kanálech i v tištěných materiálech využít. Logo by mělo být používáno ve spojení s komunikací zavedených opatření a propagací vašich služeb. Tento program může být užitečný i při nabídce konferenčních služeb a jednání s jejich organizátory. Ze zkušeností z období pandemie víme, že hosté se budou zajímat o to, jaká bezpečnostní opatření hotel nebo penzion na jejich ochranu před virovým onemocněním přijímá.

Jsme přesvědčeni, že cílem každého zařízení, které se k programu Stay Safe přihlásí, je zabezpečit takový hygienický standard, který zaručí bezpečný pobyt hostům a zároveň bezpečné pracoviště svým zaměstnancům. V každém případě by ale při použití této značky měl mít zákazník možnost se seznámit s konkrétními kroky, které byly v této oblasti zavedeny. Jsme přesvědčeni, že názor vašich hostů na úroveň poskytnutých služeb je pro vás zásadní. Součástí značky je zároveň i jméno naší profesní asociace, která program zaštiťuje, hosté se proto v případě jakýchkoli nedopatření mohou na AHR ČR obrátit.

Úroveň 3

VIDEO STAY SAFE

Video cílené na hotelové hosty v délce 50 sekund, k dispozici je k náhledu či objednání na tomto odkaze.

Revoluční 762/13,
110 00 Praha 1 - Staré Město