Doporučení a marketing

NÁMĚTY PRO BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Níže uvádíme náměty, které lze dle charakteru vašeho provozu aplikovat v ubytovacích zařízeních a také deklarovat směrem k zákazníkům. Některé z níže uvedených námětů jsou v našich provozech běžně používány, další mají doporučující charakter a jiné pro vás mohou třeba být inspirací.

TVORBA POSTUPŮ A STANDARDŮ

ÚKLID A CELKOVÁ SANITACE – SPOLEČNÉ PROSTORY, TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, POKOJE

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY, OCHRANNÉ POMŮCKY

SLUŽBY

STRAVOVACÍ SLUŽBY

DALŠÍ

SDĚLTE HOSTŮM HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VAŠEHO ZAŘÍZENÍ

Doporučujeme vám, abyste přijatá opatření komunikovali směrem k hostům. Nejenom k těm, kteří jsou již ubytováni v hotelu/penzionu, ale také k potenciálním klientům, kteří se teprve rozhodují. Ti, kteří zvažují, zda vás navštívit, mohou mít stále obavy z cestování. Ujistěte je, že jejich zdraví a bezpečnost jsou pro vás prioritou. Jakou formou budete opatření komunikovat záleží na vás. Vše se dynamicky mění v čase, stejně tak se může měnit i rozsah činností, na které se zaměřujete. Proto bychom spíše doporučili než samotný výčet všech opatření komunikovat prostřednictvím loga souhrnně, že věnujete pozornost právě výše zmíněným okruhům, tedy bezpečnému pobytu na pokoji, dezinfekci všech veřejných prostor, službám v restauraci a zamezení jakékoliv kontaminace nabízených pokrmů. Pokud bude host nějakým opatřením omezen, pak jej upozorněte, že se jedná o vaši snahu jej ochránit a omlouváte se za případné méně komfortní opatření. Je velmi důležité, aby byl rovněž celý obsluhující tým o opatřeních dostatečně informován a uměl je hostům vysvětlit.


Revoluční 762/13,
110 00 Praha 1 - Staré Město